Menu

Bieżący katalog: Programy na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


04-12-2014

Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja INTERREG EUROPA 2014-2020

2-3 grudnia 2014 r. w Bolonii odbyło się Forum Współpracy Międzyregionalnej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 osób z całej Europy, w tym przedstawiciele polskich instytucji (np. Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i urzędów miejskich, Instytut Logistyki i Magazynowania, ZTM oraz inni).

W trakcie spotkania zaprezentowano rezultaty współpracy międzyregionalnej prowadzonej w latach 2007-2013 oraz sposób, w jaki zostały one uwzględnione w okresie 2014-2020. Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego INTERREG IVC/INTERREG EUROPA (organizator Forum) przedstawili zasady programu i wymogi, które będą obowiązywać wnioskodawców projektów współpracy międzyregionalnej. Tematyczne warsztaty umożliwiły uczestniczącym instytucjom nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami projektowymi.

Informacje na temat Forum, w tym mobilna aplikacja przygotowana na potrzeby wydarzenia, są dostępne na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego INTERREG IVC/INTERREG EUROPA Link prowadzi do serwisu zewnętrznego (strona w języku angielskim).