Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-01-2015

Program Czechy – Polska 2014-2020: rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (Ministerstvo pro místní rozvoj) zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020“.

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości wyjściowych 2 wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w drodze 2 badań ankietowych.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.  Oferty należy składać w formie określonej w dokumentacji do 5 lutego 2015 r. do godz. 12.00 na adres zamawiającego:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1, Republika Czeska

Osoba do kontaktu:
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.
martin.dohnal@mmr.cz
numer telefonu: +420 234 154 717

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska