Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-12-2014

Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski.

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, w godzinach 10.00-14.30.

Omówiony zostanie tematyczny zakres wsparcia, przykłady działań, które można zrealizować w międzynarodowym partnerstwie, zasady dofinansowania i kategorie wydatków kwalifikowalnych, formularz aplikacyjny, kryteria oceny projektów, kalendarium naboru. Zostanie także omówiony sposób składania wniosków oraz będzie możliwość konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami Sekretariatów Technicznych oraz będzie możliwość uzyskiwania informacji w Krajowych Punktach Kontaktowych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Międzynarodowa konferencja inaugurująca Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 odbyła się w Warszawie 26-27 listopada 2014 r. W drugim dniu konferencji pracownicy Wspólnego Sekretariatu szczegółowo omówili zasady pierwszego naboru projektów. Materiały dostępne są na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Spotkanie informacyjne organizowane w styczniu przez MIiR ma na celu dostarczenie - przede wszystkim instytucjom, które nie mogły uczestniczyć w konferencji - wszystkich potrzebnych informacji na temat możliwości składania wniosków i zasad realizacji projektów.

Nabory projektów w obu programach są dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2., podczas którego składane są kompletne aplikacje.

W Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pierwszy nabór koncepcji projektowych (etap 1.) trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Informacje na temat naboru i możliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego, a także pakiet aplikacyjny dostępne są na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

W Programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 początek pierwszego naboru projektów (etap 1.) planowany jest na luty 2015 r. Informacje na temat naboru i możliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego dostępne są na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.
 
Rejestracja na spotkanie informacyjne w Warszawie (22 stycznia 2015 r.) odbywa się przez polską stronę Programu Europa Środkowa Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie prowadzona do 16 stycznia 2015 r. lub do wyczerpania miejsc. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo potwierdzania udziału w spotkaniu w pierwszej kolejności przedstawicielom kwalifikowalnych instytucji, którzy dotychczas nie uczestniczyli w podobnych spotkaniach informacyjnych.

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programach udzielają pracownicy Departamentu Współpracy Terytorialnej:

Pobierz plik:
Ramowy program spotkania Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (344 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska