Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-12-2014

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 - raport końcowy

W związku z zakończeniem prac nad projektem Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 i jego planowanym złożeniem do Komisji Europejskiej zachęcamy do zapoznania się z dokumentem podsumowującym badania przeprowadzone w ramach przygotowania Programu.

Raport końcowy ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przygotowany został na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem, umiejscowionej w Brandenburgii.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Programu nakładają przepisy unijnych rozporządzeń. Raport podsumowujący wyniki badania stanowi jeden z obowiązkowych załączników do Programu składanego do Komisji Europejskiej.


 

Pobierz plik:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Brandenburgia - Polska 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,92 MB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska