Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-12-2014

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poszukuje pracowników

Poszukiwani są pracownicy na dwa stanowiska pełnoetatowej pracy: oficer finansowany i oficer projektowy. Miejscem pracy jest główna siedziba Sekretariatu Technicznego w Rostocku, w Niemczech. Pracownicy ci dołączą do zespołów w sekretariacie, odpowiedzialnych za projekty i za finanse. Będą udzielać porad wnioskodawcom, oceniać wnioski projektowe oraz monitorować i nadzorować realizację projektów.

Szczegółowy opis wymagań, zakres obowiązków dla kandydatów, sposób składania wniosków a także formularz wniosku o pracę dostępne są na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Do formularza wniosku dla kandydata należy załączyć list motywacyjny oraz curriculum vitae. Dokumenty należy złożyć w języku angielskim do 12 stycznia 2015 r.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami planowana jest w lutym 2015 r.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska