Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 r. informacje dotyczące Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 znajdziesz na stronie www.ewt.gov.pl.

 

strona:12345...8idź do:  
19-01-2015

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją przyszłych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, oraz serwisy krajowych programów zyskały odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną, ale co najważniejsze – będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Mamy nadzieję, że architektura informacji nowych serwisów ułatwi Internautom nawigację, a przede wszystkim umożliwi szybkie dotarcie do wybranych informacji związanych z Funduszami Europejskimi.

więcej
08-01-2015

Program Czechy – Polska 2014-2020: rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (Ministerstvo pro místní rozvoj) zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020“.

więcej
05-01-2015
Logo programu URBACT III

Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

więcej
23-12-2014
logo Programu Europa Środkowa 2014-2020

Szkolenie dla wnioskodawców wiodących w Programie Europa Środkowa 2014-2020

Wspólny Sekretariat Programu Europa Środkowa organizuje szkolenie dla wnioskodawców wiodących (Lead applicant training). Spotkanie odbędzie się 10 marca 2015 r. w Wiedniu, w trakcie trwania pierwszego naboru projektów.

więcej
19-12-2014
logo programu Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
17-12-2014
logo Programu Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

więcej
16-12-2014

INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych

Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA 2014-2020 udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database).

więcej
15-12-2014
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej wszystkie programy na lata 2014-2020. Dwa z nich – Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna – zostały już zaakceptowane.

więcej
15-12-2014

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 - raport końcowy

W związku z zakończeniem prac nad projektem Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 i jego planowanym złożeniem do Komisji Europejskiej zachęcamy do zapoznania się z dokumentem podsumowującym badania przeprowadzone w ramach przygotowania Programu.

więcej
08-12-2014
logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poszukuje pracowników

Poszukiwani są pracownicy na dwa stanowiska pełnoetatowej pracy: oficer finansowany i oficer projektowy. Miejscem pracy jest główna siedziba Sekretariatu Technicznego w Rostocku, w Niemczech. Pracownicy ci dołączą do zespołów w sekretariacie, odpowiedzialnych za projekty i za finanse. Będą udzielać porad wnioskodawcom, oceniać wnioski projektowe oraz monitorować i nadzorować realizację projektów.

więcej
05-12-2014
logo Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i Interreg Europa Środkowa

Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski.

więcej
04-12-2014

Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja INTERREG EUROPA 2014-2020

2-3 grudnia 2014 r. w Bolonii odbyło się Forum Współpracy Międzyregionalnej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 osób z całej Europy, w tym przedstawiciele polskich instytucji (np. Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i urzędów miejskich, Instytut Logistyki i Magazynowania, ZTM oraz inni).

więcej
03-12-2014
logo  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.  Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

więcej
01-12-2014

CPE poszukuje kandydatów na stanowisko kierownika do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014 /

Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für die Stelle: des/der Leiters/in des Gemeinsamen Sekretariats der Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen -Sachsen 2014-2020 mit Sitz in Wrocław Nr. Ref. CPE-PL-SN-5/2014.

więcej
01-12-2014

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów na stanowisko główny specjalista do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu na stanowisko: Główny specjalista Nr ref CPE-PL-SN-3/2014. / Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für  die Stelle: des/der Haupt-spezialist/in Nr. Ref. CPE-PL-SN-3/2014 im Gemeinsamen Sekretariat der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen - Sachsen 2014-2020  mit Sitz in Wrocław.

więcej
strona:12345...8idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska