Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-04-2014

Zaktualizowane wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków i kontroli 1. stopnia są dostępne na stronie Centrum Projektów Europejskich

Modyfikacja wytycznych dotyczy jedynie zmiany instytucji pełniącej funkcję kontrolera 1. stopnia w Programach transnarodowych i międzyregionalnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

Więcej informacji oraz tekst wytycznych można znaleźć na stronie Centrum Projektów Europejskich Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Komunikat dotyczy następujących Programów:

  • Europa Środkowa (Central Europe),
  • Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region),
  • INTERREG IV C,
  • URBACT II,
  • ESPON.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska