Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Najnowsze wydawnictwa

 

Razem w Europie. Współpraca ponad granicami. Doświadczenia i perspektywy (październik 2012 r.):

kolejna publikacja poniżej

Chętnie się przyłączę! Polsko-niemieckie centra spotkań i edukacji dofinansowane przez Unię Europejską - publikacja przedstawiająca projekty dofinansowane w ramach Programu Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia (Interreg IVA) - kwiecień 2012 r.

Dobre praktyki i inspiracje projektowe - publikacje programu Południowy Bałtyk  (wrzesień 2014 r.):

   

Wybrane projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (październik 2014 r.)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska