Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Instytucje w programach 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

ne kontaktowe:


 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Dane kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk

PWT Polska – Słowacja

PWT Polska – Brandenburgia

Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju (MR)

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: +48 22 273 81 50

fax: +48 22 273 89 18

Programy EISP

Departament Certyfikacji i Desygnacji w MR

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: +48 22 273 74 50

fax. +48 22 273 89 06

INTERREG IV C

Conseil Regional Nord - Pas de Calais
Hotel de Region
151 Avenue du President Hoover
59555 Lille Cedex
Francja

tel.: +33 3 28 82 70 51
fax: +33 3 28 82 65 55

Program dla Europy Środkowej

Department for EU-Strategy and Economic Development
City of Vienna
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Vienna

Head of Unit: Christiane Breznik
Phone: +43 (0) 1 4000 27002
Fax: +43 (0) 1 4000 7215
e-mail: christiane.breznik@wien.gv.at  

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Dane kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk

 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Program Współpracy Transgranicznej

Południowy Bałtyk 2007-2013

ul. Rzeźnicka 58

80-822 Gdańsk

www.southbaltic.eu

PWT Polska – Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny

Program Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

www.plsk.eu

PWT Polska – Brandenburgia

Wspólny Sekretariat Techniczny

Programu Operacyjnego Współpracy

 Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie) –

Brandenburgia 2007-2013

ul. Koscielna 2

65-064 Zielona Góra

www.plbb.eu

INTERREG IV C

 

Les Arcuriales – Entree D, 5e etage
45 Rue de Tournai
59000 Lille
Francja

Tel.: + 33 328 144 100
Fax: + 33 328 144 109
e-mail: info@interreg4c.eu

 

Program dla Europy Środkowej

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat

Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna
Tel: Tel: +43 (0) 1 8908 088 - 2403
Fax: +43 (0) 1 8908 088 - 2499
e-mail: info@central2013.eu
www.central2013.eu

 

KONTROLERZY I-GO  STOPNIA

Dane Kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk (POLSKA)

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Tel.: 58 307 76 95;

Fax. 58 307 76 10;

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
Al. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

Tel.: 89 527 47 31;

Fax. 89 523 77 54;

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin,
Tel.: 91 434 24 13

Fax. 91 433 02 50;

PWT Południowy Bałtyk  SZWECJA:

 

Björn Näsvall

Nutek

Box 4044

SE 102 61 Stockholm

Phone: +46 8 681 94 33

Fax:  +46 8 196826

e-mail: bjorn.nasvall@nutek.se

Birgitta Pettersson

Nutek

Box 3034
SE-831 03 ÖSTERSUND

Phone: +46 8 681 92 51

Fax: +46 63 513230

birgitta.pettersson@nutek.se

PWT Południowy Bałtyk DANIA
(podmiot odpowiedzialny za wyznaczenie kontrolerów I-go stopnia):

Region Zealand

Alleen 15, DK-4180 Soroe (RZ)

Tel: +45 7015 5000

http://webkort.regionsjaelland.dk

Regional Municipality of Bornholm

Ullasvej 23, DK-3700 Rönne (RB)

Tel.: +45 5692 0000

www.brk.dk

PWT Południowy Bałtyk NIEMCY
(podmiot odpowiedzialny za wyznaczenie kontrolerów I-go stopnia):

Ministry of Economics, Labour and Tourism

Mecklenburg-Vorpommern

J.-Stellingstraße 14

19053 Schwerin

Tel.: ++49 / 385 588 5240

Fax: ++49 / 385 588 485 5240

e-mail: k.loechter@wm.mv-regierung.de

PWT Południowy Bałtyk LITWA

(podmiot odpowiedzialny za wyznaczenie kontrolerów I-go stopnia):

Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Regional Policy Department

Šventaragio str. 2 LT-01510  Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 271 7072

Fax: +370 5 271 8782

e-mail: vilnius.rpd.rastine@vrm.lt

Ms Deimantė Jankūnaitė

Head of the Territorial Cooperation Programmes Unit

Tel: +370 5 271 8966

Fax: +370 5 271 8782

e-mail: deimante.jankunaite@vrm.lt

PWT Polska – Słowacja (POLSKA)

Dyrektor Gabinetu Wojewody

Śląski Urząd Wojewódzki

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Centrala tel.: +48 (032) 20-77-174

Fax: +48 (032) 20-77-225

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

tel.: 17 867 10 00

fax: 17 867 19 50

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel.:  12 392 12 00

fax:  12 422 72 08

PWT Polska – Słowacja (REPUBLIKA SŁOWACKA):

 

Head of the Cross- Border Cooperation Control Unit

Regional Development Support Agency

MCRD SR

Phone.: +421 2 583 17 442,

fax.: +421 2 583 17 584,

INTERREG IV C

Program dla Europy Środkowej

 

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel: + 48 22 378 31 00
fax: + 48 22 201 97 25
www.cpe.gov.pl

Osoba do kontaktu:
Rafał Kociucki
zastępca dyrektora
tel: + 48 22 378 31 00
e-mail: Rafal.Kociucki@cpe.gov.pl

 

Program dla Europy Środkowej

 

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel: + 48 22 378 31 00
fax: + 48 22 201 97 25
www.cpe.gov.pl

Osoba do kontaktu:
Rafał Kociucki
zastępca dyrektora
tel: + 48 22 378 31 00
e-mail: Rafal.Kociucki@cpe.gov.pl

 

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA

Dane Kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk,

PWT Polska – Słowacja

PWT Polska – Brandenburgia

 

Departament Certyfikacji i Desygnacji w MIiR

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: +48 22 273 74 50

fax. +48 22 273 89 06

INTERREG IV C

Caisse des Deports et Consignations
15 Quai Anatle France
75356 Paris 07 SP
Francja

fax: +33 158 500 678

Program dla Europy Środkowej

Michaela Schatz
City of Vienna
Department for Budget and Finance (MA 5)
Ebendorfer Strasse 2
A-1010 Vienna
Austria

 

INSTYTUCJA AUDYTOWA

Dane Kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk,

PWT Polska – Słowacja

PWT Polska – Brandenburgia

Programy EISP

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w MF

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 3282

fax: +48 22 694 5152

INTERREG IV C

 

Interministerial Committee for Coordination of Controls Regarding European Structural Funds (CICC)
Immeuble Atrium 5
Place des Vins de France 75573 Paris CEDEX 12
Francja

tel.: +33 1 53 44 23 28
fax: +33 1 53 44 23 06

Program dla Europy Środkowej


Federal Chancellery of the Republic of Austria
Division IV/3
Ballhausplatz 2
A-1014 Vienna
Austria

 

INSTYTUCJA WYPŁACAJĄCA

Dane Kontaktowe

PWT Południowy Bałtyk,

PWT Polska – Słowacja

PWT Polska – Brandenburgia

Programy EISP

Departament Budżetu Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: +48 22 273 73 50

fax: +48 22 273 89 04

INTERREG IV C

Caisse des Deports et Consignations
15 Quai Anatle France
75356 Paris 07 SP
Francja

fax: +33 158 500 678

 

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska