Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Ekologia bez granic: wymiana doświadczeń i edukacja


Nazwa projektu:

Ekologia bez granic

Program:

Program Czechy-Polska 2007-2013

Tematyka projektu:

Współpraca instytucji

Ochrona środowiska

Priorytet:

Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

Beneficjent wiodący:

Gmina Borów

Partnerzy: Gmina Medlov

Wartość projektu: 

62 732,08 euro 

Dofinansowanie UE:

53 322,26 euro

Termin realizacji: lipiec 2010 - październik 2011


W projekcie uczestniczyło prawie 300 osób. Jego głównym celem był rozwój współpracy samorządów obu gmin dzięki organizacji seminarium i konferencji dla ich pracowników oraz edukacja uczniów w zakresie ekologii, m.in. poprzez wspólne wyjazdy do polskiej i czeskiej części Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wyjątkowość projektu wynikała z zaangażowania w projekt zarówno przedstawicieli samorządów, jak i sporej grupy młodzieży. Spójna koncepcja projektu i duża intensywność współpracy przyniosła efekty nie tylko w postaci jego bezproblemowej realizacji, ale także zainspirowała partnerów do przygotowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć. W ramach projektu odbyło się seminarium ekologiczne w Medlovie oraz konferencja w Borowie. Młodzież miała okazję uczestniczyć we wspólnych zajęciach m.in. nauki języka, poznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz kursie ratownictwa ekologicznego połączonego z instruktażem udzielania pierwszej pomocy.

 

***

Ekologia bez granic

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska