Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Gubin-Guben: zielona ścieżka


Nazwa projektu:

Zielona Ścieżka Gubin - Guben. Część polska: Gubin

Program:

Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska

Działanie:

Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego

Beneficjent wiodący:

Gmina Gubin o statusie miejskim

Partnerzy:

miasto Guben

Wartość projektu: 

1 560 443,87 euro

Dofinansowanie UE:

1 326 377,29 euro

Termin realizacji:

czerwiec 2009 r. – listopad 2011 r.

Informacje o projekcie: strona internetowa Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  


 

„Zielona Ścieżka” to atrakcyjna trasa spacerowa, która łączy dwie części podzielonego granicą miasta Gubina i Guben. Realizacja projektu pozwoliła na remont i budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizację parków i miejsc o znaczeniu historycznym.

„Zielona ścieżka” połączyła wszystkie warte odwiedzenia zakątki Euromiasta Gubin-Guben. Miejsca, przez które przebiega ścieżka to m.in.: ogród botaniczny, park Waszkiewicza, ulica Piastowska wraz z zabudową willową, plac króla Bolesława Chrobrego, park Mickiewicza, mury miejskie i Baszta Ostrowska, ruiny kościoła farnego, ratusz, Wyspa Teatralna i tarasy nad Nysą.

 

***

Zielona ścieżka w parku Kletterfelsen

Zielona ścieżka w parku Kletterfelsen

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska