Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-09-2013

Lepsza komunikacja: powiat nowotarski i preszowski


Nazwa projektu: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Infrastruktura (drogi, budynki, transport)

Priorytet:

Rozwój społeczno-ekonomiczny
Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Beneficjent wiodący:

powiat nowotarski
Partnerzy:

Zarząd Dróg Preszowskiej Wyższej Jednostki Terytorialnej

Wartość projektu: 

3 783 224,78 euro

Dofinansowanie UE:

3 215 741,06 euro

Termin realizacji:

styczeń 2011 r. - grudzień 2012 r.

 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej atrakcyjnego turystycznie polsko-słowackiego regionu przygranicznego. Zmodernizowano infrastrukturę drogową prowadzącą do międzynarodowego przejścia granicznego Niedzica-Lysa nad Dunajcem.

Po polskiej stronie wyremontowano odcinki dwóch dróg powiatowych prowadzących od kładki pieszo-rowerowej na Dunajcu w miejscowości Sromowce Niżne do drogi Dębno-Niedzica-granica państwa. Dodatkowo zbudowano chodnik dla pieszych  o długości ponad 3 kilometrów oraz miejsca postojowe w pobliżu zabytkowego drewnianego kościoła w Sromowcach Niżnych. Po stronie słowackiej zmodernizowano cztery odcinki przygranicznych dróg. Łącznie w ramach projektu zmodernizowano prawie 33 kilometry dróg.

 

***

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska