Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-07-2014

Lepsza współpraca instytucji

 


Nazwa projektu:

Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Współpraca instytucji

Priorytet:

Rozwój społeczno-gospodarczy

Działanie:

Projekty sieciowe

Beneficjent wiodący:

Zamek Cieszyn – Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem

Partnerzy:

Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego

Województwo Śląskie

Samorządowy Kraj Żyliński

Wartość projektu: 

270 695,11 EUR

Dofinansowanie UE:

227 115,85 EUR

Termin realizacji:

styczeń 2011 r. - grudzień 2012 r.


W ramach projektu przebadane zostały priorytety i możliwości współpracy polskich i słowackich instytucji w dziedzinach takich jak turystyka, współpraca gospodarcza, ochrona środowiska oraz transport i infrastruktura. Wskazane zostały też kierunki dalszego współdziałania.


Pilotażowe akcje takie jak „Instytucje są dla ludzi. Jak poprawić jakość usług w sektorze publicznym” czy „Jak usprawnić działanie instytucji poprzez zastosowanie myślenia projektowego” miały na celu pokazanie dobrych i wymiernych efektów innowacyjnego myślenia w administracji.  Wizyty studyjne zorganizowane u przygranicznych sąsiadów pozwolą skorzystać z doświadczeń i dobrych praktyk partnerskiego regionu. Partnerzy projektu opracowali również dokument strategiczny, kształtujący ramy współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Samorządowym Krajem Żylińskim.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska