Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-07-2014

Mosty, hale i magazyny pod kontrolą

 

Nazwa projektu:

Przemysłowy klaster technologiczny - pro-gospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Przedsiębiorczość i innowacje

Priorytet:

Rozwój społeczno-gospodarczy

Działanie:

Projekty sieciowe

Beneficjent wiodący:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Partnerzy:

Uniwersytet w  Żylinie

Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny CEIT

Wartość projektu: 

189 650,00 EUR

Dofinansowanie UE:

158 780,00 EUR

Termin realizacji:

lipiec 2011 r. - grudzień 2013 r.


 

Dzięki współpracy naukowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu w Żylinie oraz słowackiej organizacji pozarządowej CEIT w Żylinie, na polsko-słowackie pogranicze wprowadzona została innowacyjna metoda monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych. Realizację projektu można traktować jako dobrą praktykę w ramach współpracy biznesu i nauki.


Warunki klimatyczne, a często także znaczny stopień degradacji technicznej tych obiektów sprawiają, że mosty i hale po obu stronach granicy narażone są na drgania i przeciążenia. Optymalnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jest ich 24-godzinny monitoring. W ramach projektu wspólne polsko-słowackie zespoły przeprowadziły pokazowe badania w dwóch obiektach. Powołany został również klaster technologiczny, by kontynuować rozwój innowacji w kierunku zgodnym z potrzebami rozwojowymi polsko-słowackiego pogranicza. Każdy z uczestników klastra, wykorzystując przeprowadzone badania, może zaadoptować opracowaną technologię do swoich potrzeb. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest ciągłe monitorowanie budynków pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa. W ramach projektu wspólnie wydano również dwie monografie poświęcone pomiarom odkształceń konstrukcji inżynierskich oraz uwarunkowaniom działalności klastra technologicznego na pograniczu.

***

Strona internetowa projektu - ptklaster.eu

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska