Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Współpraca przedsiębiorców


Nazwa projektu: Współpraca gospodarcza bez granic

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Współpraca instytucji
Przedsiębiorczość i innowacje

Priorytet:

Rozwój społeczno-gospodarczy
Działanie: Projekty sieciowe

Beneficjent wiodący:

Żylińska Regionalna Izba Słowackiej Izby Przemysłu i Handlu
Partnerzy: Tatrzańska Izba Gospodarcza,
Stowarzyszenie POLONUS

Wartość projektu: 

79 292,00 euro

Dofinansowanie UE:

64 564,64 euro

Termin realizacji:

kwiecień 2011 r. - wrzesień 2012 r.

 

Projekt bezpośrednio nawiązywał do realizowanego wcześniej przedsięwzięcia współpracy transgranicznej "Sieć przedsiębiorczości bez granic". Powstała wówczas sieć została rozszerzona o nowy region – w Zakopanem powstał punkt informacyjny dedykowany lokalnym przedsiębiorcom, którzy pragną rozwijać działalność i pozyskiwać partnerów biznesowych po drugiej stronie granicy.

Dzięki kontynuacji przedsięwzięcia wzrasta ilość i jakość przekazywanych informacji. By ułatwić transgraniczną współpracę przeprowadzono szkolenia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z różnicami w przepisach między Polską a Słowacją, współpracą i konkurencyjnością oraz interaktywnym marketingiem.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska