Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-07-2014

Razem tworzymy bezpieczniejszy świat

Głównym zadaniem projektu  było stworzenie sieci organizacji partnerskich, których działania wpłyną na zmniejszenie liczby wypadków, ograniczanie przestępczości i przemocy, a także wspomogą szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa na pograniczu.

Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców, nauczycieli oraz zespołów ratowniczych mieszkających na terenie obszaru granicznego Polski i Słowacji. W jego ramach  opracowano metodę efektywnego nauczania m.in.: zasad ruchu drogowego, zapobiegania urazom, przeciwdziałania przestępczości, którą przedstawiono nauczycielom lokalnych szkół podczas konferencji. Poprzez główną stronę internetową prowadzone były szkolenia e-learningowe na temat pierwszej pomocy, odbyło się wiele pokazów ratowniczych oraz konkursów związanych z bezpieczeństwem w życiu codziennym. Poza tym, wydano czasopismo „Młody ratownik” oraz broszurę „Każde życie się liczy” . Publikacje nawołują do odpowiedniej edukacji dzieci, które  uczestnicząc w niebezpiecznych wydarzeniach w codziennym życiu, mogą skutecznie udzielić pomocy pokrzywdzonym.

 ***

Plakat stworzony w ramach projektu

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska