Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Rozwój turystyki uzdrowiskowej


 

Nazwa projektu:

Dziedzictwo Vincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim

Program:

Program Czechy-Polska 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

Wspieranie rozwoju turystyki

Beneficjent wiodący:

Społeczność Vincentego Priessnitza

Partnerzy: Gmina Głuchołazy

Wartość projektu: 

1 293 053,00 euro

Dofinansowanie UE:

1 041 782,69 euro

Termin realizacji: lipiec 2008 r. - sierpień 2010 r.


 

Partnerzy projektu postanowili odwołać się do historii osoby Vincenta Priessnitza i wykreować produkt turystyczny, oparty na 200-letniej tradycji wykorzystywania leczniczych właściwości wody na dzisiejszym pograniczu ołomuniecko-opolskim.

Pochodzący z Jesenika Vincent Priessnitz w latach 30. XIX wieku otworzył w tej miejscowości zakład kuracyjny opierający się na metodach wodoleczniczych, który był odwiedzany przez pacjentów z całej Europy.

Główne działania projektu miały charakter inwestycyjny i polegały na rewitalizacji oddalonych od siebie o 15 km parków zdrojowych w Jeseniku i Głuchołazach w celu stworzenia z nich jednego produktu turystycznego. Po stronie czeskiej prace polegały przede wszystkim na wybudowaniu hydroterapeutycznego centrum – wodnego ogrodu – składającego się z kaskad, wodospadów i brodzików. Jego główną osią jest ścieżka przebiegająca wzdłuż potoku, wokół której zbudowano stanowiska wodolecznicze.

Prace inwestycyjne po stronie polskiej polegały głównie na rewitalizacji zieleni w parku, remoncie alpinarium, umocnieniu murów oporowych i odbudowie basenu zabiegów wodoleczniczych. W parku stworzono miejsca odpoczynku z instalacjami hydroterapii.

***

Wodny ogród w Jeseniku

Wodny ogród w Jeseniku.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska