Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Straż pożarna na pograniczu polsko-słowackim


Nazwa projektu:

Współpraca strażaków bez granic

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Współpraca instytucji

Priorytet:

Rozwój infrastruktury transgranicznej
Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska

Beneficjent wiodący:

Gmina Porąbka
Partnerzy: Miasto Turzovka, Gmina Kozy

Wartość projektu: 

352 926,00 euro

Dofinansowanie UE:

299 987,10 euro

Termin realizacji:

kwiecień 2011 r. - lipiec 2012 r.

 

Gmina Porąbka po polskiej stronie granicy i miasto Turzovka na Słowacji położone są na terenach często nawiedzanych przez powodzie, wichury i inne klęski żywiołowe. Ścisła współpraca jednostek ratowniczych ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

W ramach projektu podniesione zostały umiejętności strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Przeprowadzono cykl teoretycznych zajęć i praktycznych ćwiczeń związanych z działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych, zagrożenia życia i mienia – m.in. ewakuacja osób przy pomocy technik linowych, łodzi, przy wsparciu helikoptera; pierwsza pomoc medyczna przy wychłodzeniu organizmu; pomoc osobom tonącym, a także wsparcie psychologiczne. Dodatkowo jednostki strażackie zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w tym samochody ratownictwa technicznego, pontony, przewoźny agregat pompowy oraz ubrania do pracy w wodzie. Rezultatem projektu jest też podpisanie umowy określającej współdziałanie służb ratowniczych na wypadek zaistnienia klęsk żywiołowych.

 

***

W ramach projektu zakupiono nowoczesne wozy strażackie.

W ramach projektu zakupiono nowoczesne wozy strażackie.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska