Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-09-2013

Transgraniczne badania noworodków


Nazwa projektu:

„Pomerania” regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków (PomScreen)

Program:

Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska (Woj. Zachodniopomorskie) 2007-2013

Tematyka projektu:

Zdrowie
Współpraca instytucji
Edukacja

Priorytet:

Wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych

Beneficjent wiodący:

Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet w Greifswaldzie

Partnerzy:

Instytut Matki i Dziecka (IMiD) Warszawa
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Wartość projektu: 

2 487 122,37 euro

Dofinansowanie UE:

2 114 053,00 euro

Termin realizacji:

grudzień 2011 - czerwiec 2014


 

Dzięki transgranicznej współpracy, noworodki z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza są poddawane badaniom służącym wykryciu 14 chorób genetycznych. Badania mają charakter prewencyjny – służą rozpoznaniu schorzeń z grupy wrodzonych wad metabolizmu oraz zaburzeń hormonalnych.

Do tej pory w Szczecinie przeprowadzano w 3-4 dobie życia dziecka testy w kierunku 3 chorób – realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie zakresu o dodatkowe 11. Ich wczesne wykrycie oraz rozpoczęcie leczenia zmniejsza śmiertelność wśród noworodków oraz zapobiega poważnym uszkodzeniom wielu narządów. Rocznie przebadanych zostanie około 18 000 dzieci, z czego u 40-50 zostanie przeprowadzona diagnostyka weryfikująca rozpoznanie, a leczenie może być konieczne w około 20 przypadkach. Dodatkowo, wczesne rozpoznanie choroby u noworodków pozwala również na udzielenie rodzicom porady genetycznej i określenie ryzyka powtórzenia się schorzenia u przyszłego rodzeństwa.

Projekt jest dobrym przykładem międzynarodowej współpracy naukowej, wspieranej przez programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Kooperacja przyczynia się do poszerzenia spektrum wykrywanych chorób – placówki wzajemnie uzupełniają się, część badań przeprowadzana jest w ośrodku w Greifswaldzie, część w Pracowni Badań Przesiewowych SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Próbki krwi, w których przeprowadzane są testy specjalistyczną metodą tandemowej spektrometrii mas, przesyłane są kurierem do Greifswaldu, a dostępne już po kilku godzinach wyniki badań przekazywane są drogą elektroniczną do Szczecina. Projekt ma również zadania edukacyjno-dydaktyczne – seminaria i wykłady na temat badań przesiewowych noworodków zostały włączone do programu nauczania pediatrii na Wydziale Lekarskim PUM. Dodatkowo, w ramach projektu,  prowadzone są szkolenia dla neonatologów oraz spotkania polskich i niemieckich chorych z Euroregionu Pomerania oraz ich rodzin.

***

Mali pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu wykrytymi w trakcie realizacji projektu

Mali pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu wykrytymi w trakcie realizacji projektu.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska