Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Współpraca służb ratownictwa medycznego


Nazwa projektu:

Ponadgraniczna współpraca Służb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa

Program:

Program Czechy-Polska 2007-2013

Tematyka projektu:

Zdrowie

Współpraca instytucji

Priorytet:

Profilaktyka zagrożeń

Beneficjent wiodący:

Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego

Partnerzy: Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Wartość projektu: 

726 091,00 euro

Dofinansowanie UE:

617 177,34 euro

Termin realizacji: lipiec 2009 r. - czerwiec 2011 r.


 

Jednym z efektów wejścia Czech i Polski do strefy Schengen był wzrost liczby obywateli polskich i czeskich odwiedzających region pogranicza i udających się na drugą stronę granicy. Stanowi to istotne wyzwanie dla służb medycznych obu krajów. Nowa sytuacja wymaga od nich przede wszystkim intensywnej współpracy przy zapewnianiu pomocy w regionie.

W realizacji projektu brało udział 3 partnerów - Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego, które pełniło rolę partnera wiodącego, Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu oraz Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. W celu podniesienia sprawności działania służb ratunkowych w tym regionie zakupiono nowoczesne karetki, które przeznaczono do pracy bezpośrednio w pobliżu granicy państwa – po dwie dla strony czeskiej i polskiej. Ratownicy zostali skierowani na kursy językowe umożliwiające komunikację z poszkodowanymi osobami z sąsiedniego kraju. Wzięli także udział we wspólnych ćwiczeniach. W tygodniowych stażach w placówce zagranicznego partnera uczestniczyło 48 pracowników.

Doświadczenia i wnioski płynące z intensyfikacji współpracy omawiane były podczas spotkań roboczych i konferencji zorganizowanych po obu stronach granicy, a także wykorzystane do opracowania propozycji zmian w przepisach, które mają ułatwić współdziałanie polskich i czeskich jednostek ratownictwa medycznego w regionie przygranicznym.

 

***

Wspólne ćwiczenia ratowników polskich i czeskich służb

Wspólne ćwiczenia ratowników z polskich i czeskich służb.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska