Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


ZOO w Cottbus i Ogród Botaniczny w Zielonej Górze: nowa oferta dla turystów


Nazwa projektu:

Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze

Program:

Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

Wspieranie infrastruktury i poprawa stanu środowiska 

Działanie:

Budowa i poprawa infrastruktury

Beneficjent wiodący:

miasto Cottbus

Partnerzy:

miasto Zielona Góra, Uniwersytet w  Zielonej Górze

Wartość projektu: 

1 252 001,55 euro

Dofinansowanie UE:

969 550,00  euro

Termin realizacji:

październik 2012 r. – wrzesień 2014 r.


 

Ogród Zoologiczny w Cottbus i Ogród Botaniczny (wraz z palmiarnią) w Zielonej Górze są ośrodkami wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Oba cieszą się również dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu oraz turystów. Partnerzy projektu dążą do wzmocnienia atrakcyjności tych placówek poprzez stworzenie dodatkowej oferty dla zwiedzających.

W ramach działań projektowych po stronie niemieckiej wybudowano dom drapieżników - nowoczesny zoologiczny ośrodek tematyczny z wybiegiem wewnętrznym i zewnętrznym dla zagrożonych wymarciem południowo-wschodnich kotów dużych. Równocześnie ma powstać trakt funkcjonalny, który pomieści instalacje techniczne i inne pomieszczenia gospodarcze.

W Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze powstaje wybieg dla zwierząt hodowlanych - tzw. mini zoo. Zwierzęta, które można będzie tam zobaczyć, będą wypożyczone z Ogrodu Zoologicznego w Cottbus. Otwarcie zwierzyńca zaplanowano na październik 2013 r.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska