Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu

 

Nazwa projektu: Budowa sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego
ośrodka sportowego w Svrčinovcu jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim

Program:

Polska - Słowacja 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Infrastruktura (drogi, budynki, transport)

Priorytet:

Rozwój społeczno-gospodarczy
Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Beneficjent wiodący:

gmina Węgierska Górka
Partnerzy: Svrčinovec

Wartość projektu: 

1 233 845,83 euro

Dofinansowanie UE:

1 048 768,96 euro

Termin realizacji:

sierpień 2009 r. - lipiec 2011 r.

 

W ramach projektu powstały dwa obiekty sportowe, dzięki którym mieszkańcy pogranicza zyskali miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku. Nowe inwestycje podnoszą także atrakcyjność przygranicznych miejscowości.

W miejscowości Cisiec w gminie Węgierska Górka zbudowana została nowoczesna sala sportowa, mieszcząca się przy tamtejszej szkole. Sala posiada zaplecze sanitarne, a także miejsca dla widzów. Z kolei w Svrčinovcu na Słowacji wybudowane zostało lodowisko z funkcjami na lato – takie rozwiązanie pozwala na organizację rozgrywek różnych dyscyplin sportowych, w tym hokejbalowych. Dodatkowo przy lodowisku ustawione zostały drewniane zadaszenia, a na rzece Čierňanka wybudowano drewniany mostek dla pieszych, który zapewnia bezpieczne dotarcie na teren obiektu.

 

***

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska