Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2011

Ogromne zainteresowanie czwartym – ostatnim naborem projektów w Programie dla Europy Środkowej 2007-2013

134 wnioski projektowe złożono w trakcie trwania czwartego - ostatniego już naboru projektów w transnarodowym Programie dla Europy Środkowej. 17 propozycji projektowych zostało złożonych przez polskich wnioskodawców wiodących. Alokacja dostępna na projekty otrzymane w czwartym naborze to obecnie 24 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwotę tę mogą powiększyć oszczędności z kończących się projektów pierwszego konkursu. Obecnie wnioski projektowe przechodzą ocenę formalną.

W pięciu otwartych obszarach tematycznych złożono odpowiednio:

  • 1.1 Wspieranie rozwoju wiedzy - 42 projekty,
  • 2.4 Technologie ICT i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu – 17 projektów,
  • 3.4 Wspieranie ekologicznych przyjaznych środowisku technologii i działań – 28 projektów,
  • 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej – 15 projektów,
  • 4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów – 32 projekty.

W grudniu 2011 r. rozpocznie się ocena jakościowa. Planowany wybór projektów do dofinansowania i początek negocjacji przed zawarciem umów powinien zakończyć się przed wakacjami 2012 r.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska