Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-08-2008

Giełda ewaluacji po raz pierwszy

12 sierpnia 2008 r. w hotelu Novotel w Warszawie, pod nazwą "Giełda ewaluacji", odbyło się spotkanie pomiędzy firmami oraz instytucjami świadczącymi usługi ewaluacyjne a osobami zajmującymi się ewaluacją, pracującymi w Instytucjach Pośredniczących Programu Kapitał Ludzki. Organizatorami spotkania były Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz Krajowa Jednostka Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie składało się z dwóch odbywających się naprzemiennie elementów: panelu dyskusyjnego oraz części wystawowej. Podczas panelu przedstawiane były m.in. planowane badania Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących PO KL. Swoje plany odnośnie ewaluacji zaprezentowali przedstawiciele: Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ponadto odbyły się również prezentacje dotyczące najczęstszych błędów popełnianych przez zamawiających oraz praktycznych aspektów tworzenia ofert na przetargi dotyczące badań ewaluacyjnych.

Dla odwiedzających Giełdę wystawcy przygotowali 23 stanowiska, na których prezentowali swoje dokonania w zakresie badań ewaluacyjnych. Część wystawową odwiedziły 54 osoby zajmujące się ewaluacją w Instytucjach Pośredniczących oraz Instytucjach Wdrażających Program Kapitał Ludzki. Każdy z wystawców oraz odwiedzających giełdę otrzymał okazyjny informator targowy zawierający m.in. pełny opis oferty oraz doświadczenia wszystkich wystawiających się firm, plan działań ewaluacyjnych Instytucji Pośredniczących PO KL oraz treść prezentacji z panelu dyskusyjnego.

Giełda ewaluacji spotkała się z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony przedstawicieli urzędów jak i ewaluatorów. Departament Zarządzania EFS planuje kontynuowanie tej inicjatywy i rozszerzenie jej formuły.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska