Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-09-2015

INTERREG na europejskiej scenie od 25 lat

Od przeszło 25 lat INTERREG koncentruje się na działaniach, które mają prowadzić do spójności społecznej i gospodarczej obszarów transgranicznych. Okazją do podsumowania jego efektów jest odbywająca się w Luksemburgu w dniach 15-16 września 2015 r. konferencja rocznicowa, na której Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentuje wiceminister Marceli Niezgoda.

Wiceminister Marceli Niezgoda na konferencji 25 lat Interreg

Spotkanie otworzyła komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Creţu. Pogratulowała ona wszystkim, którzy przez lata angażowali się we wdrażanie programów INTERREG.

"Dzięki wspólnej pracy ponad granicami Europa staje się silniejsza– powiedziała, a następnie podkreśliła jak istotne są, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, dobre stosunki pomiędzy sąsiadami w Europie. 

Konferencja stała się także okazją do przypomnienia historii pierwszych programów INTERREG, które realizowane były na początku lat 90 z udziałem 11 państw. Powodzenie tamtych projektów sprawiło, że kolejne edycje zyskiwały na znaczeniu zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. Środki przeznaczone na programy INTERREG w latach 2007-2013 były już ponad ośmiokrotnie wyższe niż początkowo, a lista uczestników wydłużyła się do 28 krajów.

"Wspólne wyzwania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a przede wszystkim korzyści z realizowanych z partnerami projektów to główne argumenty za naszym dynamicznym uczestnictwem w programach INTERREG" – zaznaczył wiceminister Niezgoda i przypomniał, że Polska prowadziła współpracę przygraniczną jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Natomiast począwszy od 2004 r. realizuje projekty mające na celu między innymi poprawę stanu infrastruktury, wspomaganie przedsiębiorczości i ochronę środowiska naturalnego. W latach 2007-2013 uczestniczyło w nich prawie 470 polskich partnerów.

"Jestem przekonany, że w obecnej perspektywie pozostaniemy równie aktywni, ponieważ kwota przeznaczona na INTERREG to ponad 10 miliardów euro. Z tej puli Polska otrzyma 700 mln– powiedział Marceli Niezgoda.

Istotnym elementem trwającego w Luksemburgu spotkania jest także prezentacja najlepszych projektów.

"Cieszy mnie, że znalazł się wśród nich także polski akcent" – podkreślił wiceminister. 

Prezentacja polsko-niemieckiego projektu

Polsko-niemiecka inicjatywa „Eurojob - Poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionie Pro Europa Viadrina” z programu Polska-Brandenburgia 2007-2013 obejmuje utworzenie portalu o rynku pracy. Na jego łamach udostępniane są dane na temat możliwości kształcenia zawodowego i zatrudnienia, co umożliwia integrację zasobów fachowej siły roboczej na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Eurojob.

Wśród wydarzeń towarzyszących konferencji należy wskazać również uroczystości związane z rozpoczęciem obchodów Europejskiego Dnia Współpracy. Równolegle odbywa się także coroczne spotkanie Instytucji Zarządzających programów INTERREG, którego przedmiotem są między innymi kwestie związane z rozpoczęciem wdrażania programów nowej perspektywy finansowej oraz powiązanie programów INTERREG z programami tematycznymi Unii Europejskiej (np. Horyzont 2020, LIFE).

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska