Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-09-2013

IV forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

11-12 listopada 2013 r. w Wilnie odbędzie się coroczne forum poświęcone Strategii Unii Europejskiej dla programu Region Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Organizatorami wydarzenia są: Komisja Europejska, prezydencja litewska w Radzie UE we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz INTERACT Point Turku.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Baltic Sea, Baltic Growth, Baltic Environment” i skoncentruje się na wyzwaniach z zakresu ochrony środowiska, wzroście gospodarczym, konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy.

Celem forum jest wypracowanie wspólnego podejścia do ww. zagadnień i zastosowanie go w praktycznym wdrażaniu Strategii UE dla RMB. Forum jest jednym z najważniejszych wydarzeń bałtyckich roku. Tradycyjnie przyciąga setki uczestników reprezentujących instytucje europejskie, rządy, władze samorządowe, organizacje, stowarzyszenia. Polska była gospodarzem 2-go Dorocznego Forum SUE RMB, które odbyło się w październiku 2011 r. w Gdańsku i zgromadziło ponad 750 uczestników.

Udział w wydarzeniu jest okazją do promocji polskich działań nad Bałtykiem, stwarza także możliwość bieżącego śledzenia aktywności innych państw i podmiotów, daje wgląd w ofertę współpracy przy realizacji planu działań SUE RMB. W ramach dyskusji politycznych udział wezmą m.in. pani Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w MSZ oraz pani Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.

Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie poświęconej forum Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska