Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


28-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013".


Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2015 r. o godz. 11:00.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Link prowadzi do serwisu zewnętrznego