Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


01-06-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”.

Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 

***

 

Ministry of Infrastructure and Development  invites all interested parties to submit tenders in an open call for tenders for the evaluation study entitled „Assessment of the results of the information and publicity measures carried out within the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”.

Deadline for tenders' submission is 12 June 2015, by 10 a.m.

In order to find more information and all binding documents please visit the website