Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-07-2014

Spotkanie informacyjne EWT 2014-2020 w Warszawie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza 8 października 2014 r. na spotkanie informacyjne na temat programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, z udziałem Polski.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne na temat następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 [EWT]:

  • Europa Środkowa;
  • Program Region Morza Bałtyckiego;
  • INTERREG EUROPA.


Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 [parter budynku].

Celem spotkania jest zaprezentowanie oferty ww. programów i przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych, organizowanych przez wspólne sekretariaty. Spotkanie będzie także okazją do przedstawienia polskich instytucji zaangażowanych w realizację programów, w tym tych odpowiedzialnych za pomoc dla wnioskodawców oraz rozliczanie wydatków. Pierwsze nabory wniosków planowane są na początek 2015 roku.

Zakres tematyczny programów obejmuje między innymi zagadnienia innowacyjności, MŚP, transportu, dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, gospodarki niskoemisyjnej.

Udział w projektach transnarodowych i międzyregionalnych EWT to szansa na: 

  • zwiększenie widoczności regionu w Europie,
  • tworzenie powiązań sieciowych w dobie globalizacji,
  • podniesienie kreatywności i zwiększanie innowacyjności,
  • szersza – europejska - perspektywa myślenia o problemach lokalnych.

Rejestracja na spotkanie informacyjne będzie otwarta od połowy sierpnia 2014 r., pod adresem www.europasrodkowa.gov.pl

W załączeniu ramowy program Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (26,3 KB) spotkania.


Aktualne informacje o programach w języku polskim są dostępne na stronie: www.ewt.2007-2013.gov.pl.

Informacje w języku angielskim są dostępne na stronach poszczególnych Programów:  http://www.eu.baltic.net  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, http://www.central2013.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, http://www.interreg4c.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska