Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...40idź do:  
15-12-2015

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

9 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Programu głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie wdrażania Programu, harmonogram jego zamykania, a także wyniki niedawno przeprowadzonej ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych.

więcej
17-09-2015

INTERREG na europejskiej scenie od 25 lat

Od przeszło 25 lat INTERREG koncentruje się na działaniach, które mają prowadzić do spójności społecznej i gospodarczej obszarów transgranicznych. Okazją do podsumowania jego efektów jest odbywająca się w Luksemburgu w dniach 15-16 września 2015 r. konferencja rocznicowa, na której Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentuje wiceminister Marceli Niezgoda.

więcej
22-04-2015

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu „South Baltic Programme in moving images” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu "South Baltic Programme in moving images" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 1 czerwca 2015 r.

więcej
31-03-2015

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013

31 marca 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. Nabór potrwa do dnia 30 kwietnia 2015 r.

więcej
30-01-2015

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

28 stycznia 2015 r. w Słubicach odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. W trakcie spotkania Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) przedstawiła informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania Programu, m.in. liczby podpisanych umów o dofinansowanie, wysokości zakontraktowanych środków, poziomie certyfikacji oraz oszczędności w poszczególnych priorytetach tematycznych.

więcej
08-01-2015

Program Czechy – Polska 2014-2020: rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (Ministerstvo pro místní rozvoj) zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020“.

więcej
23-12-2014
logo Programu Czechy-Polska

Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe

Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie 1 stycznia – 30 września 2015 r., będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej.

więcej
17-12-2014
logo Programu Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

więcej
16-12-2014

INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych

Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA 2014-2020 udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database).

więcej
15-12-2014

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 - raport końcowy

W związku z zakończeniem prac nad projektem Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 i jego planowanym złożeniem do Komisji Europejskiej zachęcamy do zapoznania się z dokumentem podsumowującym badania przeprowadzone w ramach przygotowania Programu.

więcej
12-12-2014
logo Programu Litwa-Polska

Sąsiedzi w działaniu – efekty polsko-litewskiej współpracy transgranicznej

160 beneficjentów Programu Litwa-Polska 2007-2013 spotkało się w Augustowie, by podsumować wspólnie realizowane projekty i przedstawić efekty unijnego wsparcia.

więcej
08-12-2014
logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poszukuje pracowników

Poszukiwani są pracownicy na dwa stanowiska pełnoetatowej pracy: oficer finansowany i oficer projektowy. Miejscem pracy jest główna siedziba Sekretariatu Technicznego w Rostocku, w Niemczech. Pracownicy ci dołączą do zespołów w sekretariacie, odpowiedzialnych za projekty i za finanse. Będą udzielać porad wnioskodawcom, oceniać wnioski projektowe oraz monitorować i nadzorować realizację projektów.

więcej
05-12-2014
logo Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i Interreg Europa Środkowa

Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski.

więcej
04-12-2014

Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja INTERREG EUROPA 2014-2020

2-3 grudnia 2014 r. w Bolonii odbyło się Forum Współpracy Międzyregionalnej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 osób z całej Europy, w tym przedstawiciele polskich instytucji (np. Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i urzędów miejskich, Instytut Logistyki i Magazynowania, ZTM oraz inni).

więcej
03-12-2014
logo  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.  Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

więcej
strona:12345...40idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska