Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

15-12-2015

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

9 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Programu głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie wdrażania Programu, harmonogram jego zamykania, a także wyniki niedawno przeprowadzonej ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych.

więcej
22-05-2015
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013"

Informacja o przetargu nieograniczonym na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013"

więcej
10-09-2014

Oferta pracy - Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje specjalisty do spraw finansowych

Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.

więcej
25-08-2014
Logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  ogłosiło przetarg na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”. Oferty można składać do 15 września  2014 r. do godz. 10.00.

więcej
29-07-2014

Ochrona rzeki Orawy i Jeziora Orawskiego

Celem projektu było usprawnienie gospodarki ściekowej w gminach Lipnica Wielka i Stefanov nad Oravou, a tym samym ochrona rzeki Orawy na Słowacji przed zanieczyszczeniami. Przedsięwzięcie było szczególnie istotne ze względu na to, że Jezioro Orawskie jest ważnym ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym oraz ostoją migrującego ptactwa.

więcej
29-07-2014
Logo projektu Karpacka Mapa Przygody

Karpacka Mapa Przygody

Głównym celem  projektu było wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i promowanie regionu pogranicza małopolsko-preszowskiego. W tym celu stworzono portal „Karpacka Mapa Przygody”.

więcej
23-12-2013
Zatwierdzona zmiana Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Zatwierdzona zmiana Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

10 grudnia 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Przedmiotowe zmiany dotyczą modyfikacji planu finansowego Programu.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska