Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

08-12-2014
logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poszukuje pracowników

Poszukiwani są pracownicy na dwa stanowiska pełnoetatowej pracy: oficer finansowany i oficer projektowy. Miejscem pracy jest główna siedziba Sekretariatu Technicznego w Rostocku, w Niemczech. Pracownicy ci dołączą do zespołów w sekretariacie, odpowiedzialnych za projekty i za finanse. Będą udzielać porad wnioskodawcom, oceniać wnioski projektowe oraz monitorować i nadzorować realizację projektów.

więcej
03-12-2014
logo  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.  Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

więcej
09-10-2014
Sala konferencyjna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020 – materiały pokonferencyjne

W spotkaniu informacyjnym na temat programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG EUROPA, które odbyło się  8 października 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wzięło udział ok. 200 przedstawicieli instytucji samorządowych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu i sektora prywatnego.

więcej
06-08-2014

Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, INTERREG Europa – programy 2014-2020 w pigułce

Chcesz sprawdzić, czy któryś z programów jest dla Ciebie? Jakie instytucje będą mogły ubiegać się o wsparcie? Jaka jest wysokość dofinansowania? Na co zwrócić uwagę przed przygotowaniem projektu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w pigułkach dotyczących Programów: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz INTERREG Europa.

więcej
23-07-2014

Raporty z realizacji programów BSR, Europa Środkowa, INTERREG IVC przekazane do Komisji Europejskiej

Komitety Monitorujące transnarodowych programów Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (BSR) i Europa Środkowa 2007-2013 oraz międzyregionalnego INTERREG IVC 2007-2013 przyjęły raporty z realizacji programów w 2013 roku.

więcej
02-04-2014
31-03-2014
logo Programu Regionu Morza Bałtyckiego

Instytut Morski zaprasza na międzynarodowe warsztaty w ramach projektu PartiSEApate

Głównym celem warsztatów jest umożliwienie przedstawicielom sektorów związanych z morzem dyskusji o wyzwaniach i możliwościach w zakresie Ponadnarodowego Planowania Obszarów Morskich. Spotkanie, realizowane w ramach projektu Programu Regionu Morza Bałtyckiego, odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. w Hamburgu.

więcej
31-03-2014
5. Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

5. Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

W imieniu organizatorów - Komisji Europejskiej, Bałtyckiego Forum Rozwoju, miasta Turku i fińskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego - serdecznie zapraszamy na 5. Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego organizowane pod nazwą "Growing Together - for a prosperous, inclusive and connected Baltic Sea Region". Spotkania w ramach forum odbędą się 3-4 czerwca 2014 r. w Turku w Finlandii.

więcej
26-03-2014
Logo Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Plan Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Wszystkich zainteresowanych Planem Działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (aktualna wersja z lutego 2013) zachęcamy do zapoznania się z polską wersją dokumentu.

więcej
25-09-2013
Logo Regionu Morza Bałtyckiego

Konferencja pn. "Innowacje i inteligentna specjalizacja ponad granicami w Regionie Morza Bałtyckiego"

6-7 listopada 2013 r. w Malmö w Szwecji odbędzie się konferencja na temat inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) w regionie Morza Bałtyckiego. Wydarzenie jest adresowane głównie do władz regionalnych odpowiedzialnych za budowanie strategii specjalizacyjnych oraz do instytucji zaangażowanych w zarządzanie RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).

Malmö, Sankt Gertrud Konferens, 6-7 listopada 2013 r.

więcej
16-09-2013
Logo Strategii Unii Europejskiej dla programu Region Morza Bałtyckiego

IV forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

11-12 listopada 2013 r. w Wilnie odbędzie się coroczne forum poświęcone Strategii Unii Europejskiej dla programu Region Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Organizatorami wydarzenia są: Komisja Europejska, prezydencja litewska w Radzie UE we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz INTERACT Point Turku.

więcej
22-08-2013
Seminarium informacyjne "Europa Środkowa to właśnie tu – Co za nami, ile przed nami?", Wrocław 26 września 2013 r.

Seminarium informacyjne "Europa Środkowa to właśnie tu – Co za nami, ile przed nami?"

W ramach Dnia Europejskiej Współpracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają na seminarium informacyjne pn. „Europa Środkowa to właśnie tu – Co za nami, ile przed nami?" Seminarium poświęcone będzie zobrazowaniu wpływu i znaczenia projektów realizowanych w ramach Programu dla Europy Środkowej na rozwój regionu.

Hotel Mercure we Wrocławiu, Plac Dominikański 1, 26 września 2013 r. w godzinach od 11.00 do 15.00

więcej
16-08-2013

Konsultacje dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach SEED Money Facility Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Wnioskodawcy projektów, którzy pragną uzyskać dofinansowanie w ramach instrumentu Seed Money Facility Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego mają możliwość odbycia konsultacji indywidualnych planowanych na 4 września 2013 r. w Berlinie.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska