Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
19-12-2014
logo programu Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
17-12-2014
logo Programu Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

więcej
02-10-2014

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 30 lipca do 2 września 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 (Program LT-PL 2014-2020). Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu. Wyniki konsultacji pozwoliły określić docelową wizję rozwoju polsko-litewskiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej
21-07-2014
Program Europy Środkowej 2014-2020

Program współpracy Europa Środkowa 2020 został przesłany Komisji Europejskiej

W latach 2014-2020 nowa edycja programu współpracy transnarodowej będzie wspierała projekty, w których udział wezmą: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz wybrane regiony Niemiec i Włoch.

więcej
02-04-2014
26-03-2014
Logo Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Plan Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Wszystkich zainteresowanych Planem Działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (aktualna wersja z lutego 2013) zachęcamy do zapoznania się z polską wersją dokumentu.

więcej
13-02-2014
Logo Programu Regionu Morza Bałtyckiego

Spotkanie informacyjne transnarodowego programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Programu Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2014-2020 Departament Współpracy Terytorialnej zaprasza na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4.

więcej
31-01-2014

Konsultacje projektu Transnarodowego Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i projektu raportu oddziaływania na środowisko (SEA)

Program Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) jest obecnie w fazie opracowania. Konsultacje społeczne, organizowane przez Instytucję Zarządzającą z siedzibą w Rostocku (Niemcy), rozpoczęły się 31 stycznia 2014 r. Celem Programu na lata 2014-2020 jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

więcej
14-01-2014

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu „Programu Współpracy INTERREG EUROPA 2014-2020” i projektu „Raportu oddziaływania na środowisko” (SEA)

Program współpracy międzyregionalnej na lata 2014-2020, pod nazwą „INTERREG EUROPA”, jest obecnie w fazie opracowania. Konsultacje społeczne, organizowane przez Instytucję Zarządzającą z siedzibą w Lille (Francja), rozpoczęły się 10 stycznia 2014 r.

więcej
03-10-2013
Logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Ustalenia w związku z aktualizacją Programu Polska-Słowacja 2007-2013

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007-2013.

więcej
09-10-2012

Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument "Programy współpracy terytorialnej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020"

Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument "Programy współpracy terytorialnej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020". Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z myślą o toczących się pracach nad opracowaniem programów współpracy terytorialnej w perspektywie 2014-2020. 

więcej
27-03-2012
Zmieniony dokument Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Zmieniony dokument Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

27 marca 2012 r. Komisja Europejską zatwierdziła zmiany do dokumentu programowego. Zmiany w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 głównie dotyczą indykatywnego planu finansowego tj. przesunięcia 5 mln euro z Priorytetu 1. Rozwój transgraniczny do Priorytetu 2. Transgraniczna integracja społeczna.

więcej
25-03-2011
Plan pracy na 2011 r. Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-13

Plan pracy na 2011 r. Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-13 / Annual Work Plan of the Joint Managing Authority 2011

Zgodnie z zasadami zawartymi w Praktycznym Podręczniku Kontaktowania Działań Zewnętrznych UE (ang. PRAG), Plan Pracy Wspólnej Instytucji Zarządzającej musi być udostępniony na stronie internetowej do 31 marca każdego roku. / Following the rules of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG) Annual Work Plan of the Joint Managing Authority must be made available on the website until 31st of March each year.

więcej
22-10-2010

Biblioteka opracowań wykonanych w ramach projektów Programu dla Europy Środkowej

Z uwagi na znaczną liczbę opracowań, wytycznych, studiów i analiz stanowiących dotychczasowe produkty poszczególnych etapów prac prowadzonych w projektach Programu dla Europy Środkowej, stworzono wspólną internetową bazę danych udostępniającą wersje elektroniczne niniejszych prac.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska