Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
22-04-2015

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu „South Baltic Programme in moving images” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu "South Baltic Programme in moving images" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 1 czerwca 2015 r.

więcej
31-03-2015

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013

31 marca 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. Nabór potrwa do dnia 30 kwietnia 2015 r.

więcej
03-12-2014
logo  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.  Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

więcej
04-09-2014
Mapa Europy

Trwa rejestracja na konferencję Programu Region Morza Bałtyckiego

26-27 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której przedstawione zostaną osiągnięcia Programu Region Morza Bałtyckiego i oferta na lata 2014-2020.

więcej
16-07-2014
Central Community

Jak znaleźć partnera do projektu za pomocą bazy na stronie programu Europa Środkowa

Krótka instrukcja w języku polskim ilustrowana zrzutami z ekranu dostępna jest na stronie programu.

więcej
19-02-2014
Logo Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Dofinansowanie projektów współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego

Polskie instytucje planujące udział w projektach wpisujących się w cele i założenia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) mogą ubiegać się o dofinansowanie fazy przygotowawczej. 

więcej
01-08-2013
Polska-Brandenburgia 2007-2013

Rozpoczęto nabór projektów na listę rezerwową w ramach priorytetów I, II i III , Programu Polska-Brandenburgia

W terminie od 1 sierpnia  do 30 września 2013 r. Wspólny Sekretariat Techniczny przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach priorytetów I, II i III Programu Polska-Brandenburgia 2007-2013.

więcej
17-01-2013
Logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Priorytetu Wsparcie inicjatyw lokalnych, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka

Przypominamy o trwaniu III naboru wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Programu  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Zakończenie naboru ciągłego będzie ogłoszone po zatwierdzeniu dostępnych środków Funduszu Mikroprojektów w ramach powyższego priorytetu.

więcej
30-05-2012
Logo Programu Polska-Słowacja

Znamy termin III naboru wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

1 czerwca 2012 r. rozpoczyna się III nabór ciągły wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Programu  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Zakończenie naboru ciągłego będzie ogłoszone po zatwierdzeniu dostępnych środków Funduszu Mikroprojektów w ramach powyższego priorytetu.

więcej
16-02-2012
Logo Programu Polska-Białoruś-Ukraina

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

W terminie od 16 lutego do 14 czerwca 2012 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych (wdrażanych poprzez mikroprojekty)  w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, nr referencyjny: PBU3, EuropeAid/132-575/M/ACT/Multi.

więcej
13-01-2012
Logo programu Region Morza Bałtyckiego

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.2 Strategiczne wsparcie dla zintegrowanego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna, Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego

9 stycznia 2012 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Strategiczne wsparcie dla zintegrowanego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna, Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór potrwa do 29 marca 2012 r.

więcej
01-12-2011
Ogromne zainteresowanie czwartym – ostatnim naborem projektów w Programie dla Europy Środkowej 2007-2013

Ogromne zainteresowanie czwartym – ostatnim naborem projektów w Programie dla Europy Środkowej 2007-2013

134 wnioski projektowe złożono w trakcie trwania czwartego - ostatniego już naboru projektów w transnarodowym Programie dla Europy Środkowej. 17 propozycji projektowych zostało złożonych przez polskich wnioskodawców wiodących. Alokacja dostępna na projekty otrzymane w czwartym naborze to obecnie 24 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwotę tę mogą powiększyć oszczędności z kończących się projektów pierwszego konkursu. Obecnie wnioski projektowe przechodzą ocenę formalną.

więcej
02-11-2011
Logo programu Południowy Bałtyk

Rozpoczęto ósmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

28 października 2011 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 16 grudnia 2011 r.

więcej
18-10-2011
Logo programu Litwa-Polska

V nabór projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

W terminie od 13 października do 17 stycznia 2012 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działań 1.1, 1.2,  2.1, 2.2 Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Szczegółowe zasady naboru znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o naborze”.

więcej
10-06-2011
Logo programu Europa Środkowa

Rozpoczęto czwarty nabór projektów w transnarodowym Programie dla Europy Środkowej

10 czerwca 2011 r. Program dla Europy Środkowej ogłosił czwarty nabór projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać propozycje transnarodowej współpracy partnerów w ramach pięciu obszarów interwencji programu: 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 i 4.3. Dofinansowanie dla polskich partnerów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść do 85 proc. ponoszonych w projekcie wydatków i udzielane jest w formie refundacji. Wnioski projektowe w języku angielskim należy składać do 14 października 2011 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska