Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

29-07-2014

Ochrona rzeki Orawy i Jeziora Orawskiego

Celem projektu było usprawnienie gospodarki ściekowej w gminach Lipnica Wielka i Stefanov nad Oravou, a tym samym ochrona rzeki Orawy na Słowacji przed zanieczyszczeniami. Przedsięwzięcie było szczególnie istotne ze względu na to, że Jezioro Orawskie jest ważnym ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym oraz ostoją migrującego ptactwa.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska