Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-07-2014

Raporty z realizacji programów BSR, Europa Środkowa, INTERREG IVC przekazane do Komisji Europejskiej

Komitety Monitorujące transnarodowych programów Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 i Europa Środkowa 2007-2013 oraz międzyregionalnego INTERREG IVC 2007-2013 przyjęły raporty z realizacji programów w 2013 roku.

Poniżej zamieszczono wyciąg z dokumentów – polskie wersje językowe streszczenia raportów. Raport programu INTERREG IVC, wraz z załącznikami, jest dostępny na stronie programu: http://www.interreg4c.eu/programme/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Z całością dokumentów dotyczących programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz Europa Środkowa 2007-2013 zainteresowani będą mogli zapoznać się po ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska