Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-03-2014

Instytut Morski zaprasza na międzynarodowe warsztaty w ramach projektu PartiSEApate

Głównym celem warsztatów jest umożliwienie przedstawicielom sektorów związanych z morzem dyskusji o wyzwaniach i możliwościach w zakresie Ponadnarodowego Planowania Obszarów Morskich. Spotkanie, realizowane w ramach projektu Programu Regionu Morza Bałtyckiego, odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. w Hamburgu.

Warsztaty ”Resolving of Sea Use Conflicts in the Baltic Sea and Opportunities provided by a transnational MSP Perspective” stanowią drugi etap zaangażowania interesariuszy po serii spotkań w 2013 roku. Uczestnicy z różnych środowisk (ochrona środowiska, rybołówstwo, żegluga morska, energetyka wiatrowa, porty) będą identyfikować wspólne przyszłe możliwości, odbędzie się również dyskusja na temat poszukiwania rozwiązań możliwych konfliktów. Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane w modelu zarządzania  - Ponadnarodowe Planowanie Obszarów Morskich - który jest jednym z głównych produktów projektu.

Na stronie internetowej projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznegomożna się zarejestrować, a także uzyskać informacje praktyczne. Szczegółowych wyjaśnień udziela również Pani Iwona Rakowska (e-mail: irakowska@im.gda.pl).

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska