Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

07-02-2012

FinansowanieZ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Polska otrzymała 557,8 mln euro na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 173,3 mln euro na programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Polscy beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kwalifikowalnych kosztów projektów. Refundacja następuje po złożeniu wniosku wraz z raportem z realizacji zadań w danym okresie. Zasadność i prawidłowość wydatków do refundacji potwierdzają upoważnieni kontrolerzy.

 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi łącznie 60 735 659 euro ze środków EFRR. Wkład strony polskiej ze środków EFRR wynosi 25 000 000 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska  (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013:  Alokacja na program wynosi 124 500 317 euro z EFRR na lata 2007-2013 (brak podziału na alokacje krajowe). Wkład strony polskiej do programu to 50 097 251 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013: Alokacja na program wynosi 157 407 763 euro z EFRR (brak podziału na alokacje krajowe). Wkład strony polskiej do programu to 85 907 763 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia 2007-2013: Budżet programu ze środków EFRR to 132 812 670 euro. Wkład Polski do programu wynosi 49 971 489 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi 219 459 344 euro ze środków EFRR (brak podziału na alokacje krajowe). Wkład strony polskiej do budżetu to 115 779 344 euro.

 • Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi łącznie 228 834 499 euro (brak podziału na alokacje krajowe) w tym: 208 034 499 euro ze środków EFRR, 8 800 000 euro ze środków ENPI oraz 12 000 000 euro jako narodowy wkład Norwegii. Wkład strony polskiej do budżetu to 47 693 624 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013: Budżet programu wynosi 186 201 367 euro. Program nie przewiduje podziału budżetu na poszczególne kraje. Wkład polski do budżetu programu, tj. wkład pochodzący ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi 114 452 942 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi 132 130 000 euro (brak podziału na alokacje krajowe).

 • Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme): Udział EFRR w Programie wynosi 246 011 074 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi łącznie 105 111 000 euro ze środków EFRR. Wkład strony polskiej ze środków EFRR wynosi 70 061 674 euro.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013: Budżet programu jest wspólny i wynosi 71 688 850 euro ze środków EFRR. Wkład strony polskiej ze środków EFRR wynosi 41 717 453 euro.

 • Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C / Interregional Cooperation Programme INTERREG IV C: Budżet programu wynosi 321 000 000 euro z EFRR.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska