Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w ramach współpracy transgranicznej:

Dla 3 programów transgranicznych EWT (Polska-Brandenburgia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest Instytucją Zarządzającą. Funkcje te pełni również dla 2 programów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa:

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej

  • Program Regionu Morza Bałtyckiego 
    oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);

  • Program dla Europy Środkowej
    oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).


W ramach współpracy międzyregionalnej Polska uczestniczy w Programie Interreg IVC.  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska