Menu

Bieżący katalog: Wstęp do Programów

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w ramach współpracy transgranicznej:

Dla 3 programów transgranicznych EWT (Polska-Brandenburgia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest Instytucją Zarządzającą. Funkcje te pełni również dla 2 programów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa:

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej

  • Program Regionu Morza Bałtyckiego 
    oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);

  • Program dla Europy Środkowej
    oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).


W ramach współpracy międzyregionalnej Polska uczestniczy w Programie Interreg IVC.