Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-01-2014

Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C - kontakt


Instytucja Zarządzająca

Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
Hôtel de Région
Centre Rihour - 59555 Lille Cedex, France

Wspólny Sekretariat Techniczny
Joint Technical Secretariat
Les Arcuriales – 5D
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France
e-mail: info@interreg4c.eu

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej MIR informacji na temat Programu udziela:
Teresa Marcinów
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Tel.: +48 32 253 90 08
Fax: +48 32 253 73 76   
e-mail: teresa.marcinow@mir.gov.pl

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej działa Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC, ktory udziela informacji w zakresie programu.
Anna Stol
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Tel.: +48 32 253 90 08
Fax: +48 32 253 73 76    
email: anna.stol@mir.gov.pl  

Więcej informacji mozna znaleźć na oficjanej stronie Programu: www.interreg4c.eu CONTACT

Managing Authority
Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
Hôtel de Région
Centre Rihour - 59555 Lille Cedex, France

Joint Tehnical Secretariat
Joint Technical Secretariat
Les Arcuriales – 5D
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France
e-mail: info@interreg4c.eu

Ministry of Regional Development
Teresa Marcinów
Ministry of Infrastructure and Development
Territorial Cooperation Department
Transnational and Interregional Cooperation Unit, Katowice
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Tel.: +48 32 253 90 08
Fax: +48 32 253 73 76   
e-mail: teresa.marcinow@mir.gov.pl

National Contact Point Interreg IV C
Anna Stol
Ministry of Infrastructure and Development
Territorial Cooperation Department
Transnational and Interregional Cooperation Unit, Katowice
40-951 Katowice
Tel.: +48 32 253 90 08
Fax: +48 32 253 73 76   
e-mail: anna.stol@mir.gov.pl

More infiormation about the programme: www.interreg4c.eu

 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska