Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (854 KB) 
Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Pobierz plik  (136 KB) 
Załączniki do uszczegółowienia
Pobierz plik  (189 KB) 
Uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Narodowej Strategii Spójności w 2010 roku

Instrukcja do sporządzania wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 r. w ramach INTERREG / EWT / EISP
Pobierz plik   (926 KB)

Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 2010 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99
Pobierz plik  (189 KB)

Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa
Pobierz plik  (901 KB) 

Wniosek o zapewnienie finansowania  z rezerwy celowej budżetu państwa
Pobierz plik  (140 KB) 

Wzór sprawozdania z wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa
Pobierz plik Pobierz plik (25 KB)  

Europejska Współpraca Transgraniczna
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 - wersja polska dokumentu wysłanego do Komisji Europejskiej 6 listopada 2007 r. i zatwierdzonego przez KE 20 grudnia 2007 r.
Pobierz plik  (1,79 MB) 

Program Współpracy Transgranicznej Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - zatwierdzony przez Komisje Europejską 27 marca 2008 r.
Pobierz plik  (873 KB)

Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - zatwierdzony 25 kwietnia 2012 r.
Pobierz plik  (1,75 MB) 
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 wersja po zmianach zatwierdzonych przez Komisję Europejską 27 marca 2012 r. (pierwotna wersja dokumentu została zatwierdzona przez KE w dniu 21 grudnia 2007 roku)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (870 KB)
Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Pobierz plik  (1,09 MB)
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 - wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2007 r.
Pobierz plik  (1,01 MB)
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 - dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską 21 grudnia 2007 r.
Pobierz plik  (723 KB)
Współpraca transnarodowa Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (wersja zatwierdzona przez KE 3 grudnia 2007 r.)
Pobierz plik  (3 MB) (program)
Pobierz plik  (3 MB) (aneks)
Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-13- zatwierdzony przez Komisję Europejską 21 grudnia 2007 r.
Pobierz plik  (1,34 MB)
Współpraca międzyregionalna
Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C
Pobierz plik (1 690 KB)
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - tłumaczenie zatwierdzonej wersji dokumentu 
Pobierz plik (1,21 MB)
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - tłumaczenie zatwierdzonej wersji dokumentu
Pobierz plik  (1,10 MB)


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska