Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Dzień Europejskiej Współpracy

 

Baner Dni Europejskiej Współpracy w 2014 roku

 

Po raz kolejny na terenach przygranicznych państw członkowskich UE promowane będą efekty programów EWT. Dni Europejskiej Współpracy to kilkadziesiąt lokalnych wydarzeń, przyciągających tysiące ludzi w całej Europie, które odbędą się w tygodniu poprzedzającym 21 września, a także tydzień po nim.

Programy EWT z udziałem Polski organizują atrakcje, angażując beneficjentów i prezentując lokalnym społecznościom osiągnięcia zrealizowanych projektów. W tym roku zlokalizowane są głównie na granicy zachodniej:

 • Nowa Sól, Bytom Odrzański (4 września)
  Odbędzie się wydarzenie roczne programu (podsumowanie jego efektów), a także wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej (program PL-BB).

 • Frankfurt nad Odrą (5 września)
  Odbędzie się rejs statkiem ZEFIR po Odrze na trasie Frankfurt nad Odrą – Słubice – Frankfurt. Dla odwiedzających dostępne będzie stoisko informacyjno-promocyjne programu. Ponadto, będzie można wziąć udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, w którym nagrodą za pierwsze miejsce jest tablet (program PL-BB).

 • Guben (6 września)
  Podczas festynu Gubener Appelfest w Guben zaprezentowane zostaną atrakcje Euromiasta Guben/Gubin, na którego terenie znajduje się szereg obiektów powstałych lub wyremontowanych w ramach programu. Okazją do zapoznania się z nimi będzie spacer z przewodnikiem, na który WST zaprasza mieszkańców pogranicza i odwiedzających te rejony turystów. Trasa pieszej wycieczki wiedzie do miejsc takich, jak Wyspa Teatralna czy Kościół Farny. Spacerujący będą mogli przejść wytyczoną w ramach projektu zieloną ścieżką oraz podziwiać urokliwy krajobraz nabrzeża Nysy. W Guben, podobnie jak we Frankfurcie nad Odrą dzień wcześniej, również odbędzie się konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej (program PL-BB).

 • Puńsk (10-19 września)
  Partnerzy biorący udział w programie Litwa-Polska oraz w programie Litwa-Łotwa-Białoruś sfilmują własne interpretacje Hymnu Unii Europejskiej. Filmy kręcone w miejscach realizacji projektów, będą pokazywać ich rezultaty. 19 września 2014 roku odbędzie się premiera wspólnego międzynarodowego VIDEO KLIPU z Hymnem Unii Europejskiej (program LT-PL).

 • Nowy kalendarz na 2015 rok – konkurs fotograficzny
  Chętni mogą wziąć także udział w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska. Zdjęcia przedstawiające projekty powinny zostać przesłane do 8 września 2014 r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy został zamieszczony na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Więcej informacji na temat Dnia Europejskiej Współpracy i zaplanowanych w 2014 roku wydarzeń odbywających się w całej Europie znajdują się na stronie dedykowanej tej akcji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

***

 

Grafika promująca Dzień Europejskiej Współpracy 2014 - dwie osoby zrywają jabłka

 

_________________________________

 

21 września 2013 r. ponownie będziemy obchodzić święto współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Z tego powodu w trakcie całego tygodnia odbędzie się wiele wydarzeń promujących efekty realizacji projektów w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ubiegłorocznej edycji EC Day zrealizowano ponad 281 lokalnych inicjatyw w 36 państwach. Serdecznie zapraszamy beneficjentów do aktywnego zaangażowania się i zorganizowania w tym czasie dnia otwartego!

 

Uczestnicy wycieczki rowerowej z okazji Europejskiego Dnia Współpracy czekają na start.

 

Kołobrzeg, 21 września 2012 r. Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy ponad 100 osób wzięło udział w 10-kilometrowej przejażdżce rowerowej odcinkiem nadmorskiej ścieżki rowerowej EUROVELO 10, powstałym przy wsparciu Programu INTERREG IV A. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia zorganizował również konferencję, podczas której przedstawiono efekty współpracy polsko-niemieckiej. W trakcie konferencji publiczność miała m.in. okazję posłuchać relacji polskich i niemieckich partnerów na temat wspólnej realizacji projektów.

 ***

 

Dzień Współpracy Europejskiej w Lazdijai na Litwie.

 

Lazdijai, 21 września 2012 r.  Programy: Litwa-Polska, Litwa-Polska-Rosja, Łotwa-Litwa-Białoruś wspólnie zorganizowały kiermasz projektów w miejscowości położonej w pobliżu granicy polsko-litewskiej. Oprócz prezentacji przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Programów, odbyły się warsztaty na temat ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, pokazy pieśni i tańca oraz konkursy i zawody sportowe, w tym symboliczny rajd współpracy z udziałem traktora "Białoruś", Fiata 126p, Wołgi 21 oraz konia rasy Žemaitukas.  

 

_________________________________

 

 Kliknij, aby przejść do oficjalnej strony Dnia Europejskiej Współpracy

 

21 września 2012 r. po raz pierwszy obchodzony będzie Dzień Europejskiej Współpracy. Z tej okazji od 12 do 23 września 2012 r. instytucje i beneficjenci programów współpracy transgranicznej i transnarodowej w wielu państwach Europy będą organizować wydarzenia promujące projekty zrealizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi. Listę wydarzeń organizowanych w całej Europie można znaleźć na stronie Dnia Europejskiej Współpracy Strona otwiera się w nowym oknie.

Programy z udziałem Polski również świętują ten dzień organizując m.in. konferencje, prezentacje projektów, wycieczkę rowerową i konkurs fotograficzny. Poniżej przedstawiamy listę planowanych wydarzeń, która będzie na bieżąco aktualizowana. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Dniu Europejskiej Współpracy!

 Gdzie i kiedy?  Opis wydarzenia  Program
Kołobrzeg Strona otwiera się w nowym oknie, 21 września 2012 r.

Wycieczka rowerowa bałtyckim szlakiem rowerowym nr 10 – EUROVELO 10. Budowa tego etapu trasy została sfinansowana dzięki wsparciu Programu.

W porcie jachtowym w Kołobrzegu odbędzie się także konferencja – podczas niej nastąpi interaktywna prezentacja realizowanych projektów, przedstawione i dyskutowane będą także nowe pomysły na przedsięwzięcia w ramach polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu dziennikarzy, zainteresowanych mieszkańców oraz turystów. Ze względów organizacyjnych (przygotowanie odpowiedniej liczby rowerów), konieczne jest zgłoszenie chęci udziału w wycieczce. Więcej informacji na stronie Programu Strona otwiera się w nowym oknie

Osoby do kontaktu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym:
- Pani Peggy Seidel (p.seidel@lfi-mv.de),
- Pani Aleksandra Wietrzychowska (awietrzychowska@wzp.pl).

Interreg IVA (Polska-Meklemburgia)
Wrocław Strona otwiera się w nowym oknie, 20 września 2012 r.

Konferencja "Doświadczenia i perspektywy współpracy transgranicznej pomiędzy gminami i powiatami". W ramach konferencji, która odbędzie się w Hali Stulecia, wyświetlone zostaną prezentacje i wygłoszone referaty, odbędzie się także dyskusja panelowa. Następnego dnia (21 września) chętni będą mogli wziąć także udział w wycieczce i prezentacji miejsca realizacji jednego z projektów Programu w Jeleniej Górze. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Programu Strona otwiera się w nowym oknie.

Polska - Saksonia
Łoździeje Strona otwiera się w nowym oknie(Lazdijai), Litwa, 21 września 2012 r., od godz. 15

Interaktywny kiermasz projektów, organizowany tuż za byłym przejściem granicznym w Ogrodnikach. Oprócz prezentacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, beneficjenci – strażacy oraz służby ratownicze – przeprowadzą dla chętnych zajęcia o ochronie przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Odbędzie się także pokaz służby celnej z udziałem specjalnie wyszkolonych służb. Kiermasz będzie okazją do zapoznania się z wyrobami lokalnych rzemieślników. Odbędą się również pokazy pieśni i tańca oraz konkursy i zawody sportowe. W planach także symboliczny rajd współpracy z udziałem traktora "Białoruś", Fiata 126p, Wołgi 21 oraz konia rasy Žemaitukas. Więcej informacji na stronie Programów: Litwa-Polska Strona otwiera się w nowym oknie oraz Litwa-Polska-Rosja Strona otwiera się w nowym oknie.

Osobą do kontaktu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Litwa-Polska-Rosja jest Pani Aleksandra Makowiecka (aleksandra.makowiecka@cpe.gov.pl). 

Litwa-Polska; Litwa-Polska-Rosja
Projekt internetowy, zakończenie: 21 września 2012 r.

Premiera klipu oraz ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego. Prace można nadsyłać od 3 sierpnia do 16 września. Szczegóły konkursu na stronie Programu Strona otwiera się w nowym oknie oraz na profilu Facebook Strona otwiera się w nowym oknie, gdzie zamieszczane są przesłane przez uczestników konkursu zdjęcia. 

Południowy Bałtyk
Puszcza Białowieska Strona otwiera się w nowym oknie, Białoruś,     12-14 września  2012 r.

II Transgraniczne Forum dla dziennikarzy.

Celem spotkania jest promocja realizowanych projektów wśród lokalnych i regionalnych mediów z obszaru wsparcia Programu. Forum stwarza okazję do szczegółowej prezentacji inwestycji i dyskusji nad nimi oraz umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów między partnerami projektów a dziennikarzami. Uczestnicy: dziennikarze reprezentujący media lokalne i regionalne z każdego regionu objętego Programem, reprezentanci beneficjentów oraz pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny  jest dostępny na stronie Programu Strona otwiera się w nowym oknie.

Zapisy trwają do 17 sierpnia.

Polska-Białoruś-Ukraina
Lilleström Strona otwiera się w nowym oknie, Norwegia, 19-20 września 2012 r.

Konferencja prezentująca osiągnięcia Programu oraz podejmująca temat przyszłego okresu programowania 2014-2020. Poruszana będzie także kwestia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wymagana jest rejestracja uczestników. Więcej informacji na stronie konferencji Strona otwiera się w nowym oknie

Program Region Morza Bałtyckiego

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska