Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-02-2009

Eurolider 2009

Gorąco zapraszamy do zgłaszania kandydatów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukujemy osób, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Chcemy wyróżnić osoby najbardziej zaangażowane. Nagrodzić ich kreatywność, aktywność i ciężką pracę. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2009 r.

Kto może zostać kandydatem?

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a więc otrzymał dotację z jednego z programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu.

Jak można zgłosić kandydata?

Zgłoszenie kandydata następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego , do którego mogą być załączone dodatkowe materiały o kandydacie i jego działaniach np. filmy, zdjęcia, prezentacje, wycinki prasowe.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 marca 2009 r. na adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2009”

Kandydata do Konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również wszelkie instytucje i organizacje. Do udziału w Konkursie mogą one zgłosić więcej niż jednego kandydata. Warunkiem zgłoszenia jest zgoda kandydata na udział w Konkursie. Trzeba też pamiętać, że kandydaci są zgłaszani w trzech kategoriach:

1. Kategoria pierwsza - Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego
2. Kategoria druga - Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej
3. Kategoria trzecia -  Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Jak zostaną wybrani laureaci?

Laureatów konkursu wybierze Kapituła Konkursu. Wybór nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, a w drugim Laureatów Konkursu  - po jednej osobie w ramach każdej z kategorii. Kapituła może także przyznać wyróżnienia.

Dodatkowo jeden z kandydatów otrzyma wyróżnienie specjalne od Internautów, którzy będą mogli oddawać swoje głosy na osoby nominowane za pośrednictwem ankiety.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie. Laureaci Konkursu, oprócz dyplomów otrzymają nagrody w postaci szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich.

Cele Konkursu oraz szczegółowe zasady dotyczące m.in. zgłaszania kandydatów i wyboru Laureatów zostały określone w Regulaminie Konkursu  o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009.  Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres eurolider@mrr.gov.pl.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Pliki do pobrania:

Wersja dla posiadaczy Office XP:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska